אם הגענו לקץ עידן הפרטיות

עו"ד יעקב עוז

עו"ד יעקב עוז

RGS ו- BITI  מנגישים את הפרטיות באופן הכי ציבוריאתכבד בכתיבת מילות תודה ושבח לעמיתי עו"ד גיא שמואלי ועו"ד רונן שמשון על היוזמה להנגיש את המידע הידע בתחום חשוב זה – תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע.

מהי ההגדרה לפרטיות? פרטיותו של אדם מוגדרת ומעוגנת בישראל בדברי חקיקה שונים. ראשית, בחוק הגנת הפרטיות שחוקק כבר בשנת 1981. 11 סעיפיו הקטנים של סעיף 2 בחוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות. פגיעה בפרטיות יכולה להיות עילה לתביעה נזיקית ואף עבירה פלילית. התקנות שהותקנו מכוח החוק במשך השנים, מסדירים ומגדירים מה על בעל מאגר מידע (כגון בעל מוסך) לעשות כדי להגן על פרטיות לקוחותיו הכלולים במאגר המידע שלו. 

זאת ועוד,  סעיף 7 בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו אומר:  "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו" . יוצא איפה שכל רשות, ארגון, בית עסק, משרד המחזיק במידע פרטי, או "מידע אישי ורגיש" כפי שהם מוגדרים בחוק הגנת הפרטיות מחויבים לשמור ולהגן על המידע הזה הן באמצעות רישום המאגר במשרד המשפטים והן באמצעות כתיבת נהלי אבטחת מידע והגנת הפרטיות כמתחייב בתקנות כאמור לעיל.

בעת בה מידע אישי ו 'מידע רגיש'  כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: החוק) הופך להיות המטבע בהא הידיעה, 'מטבע העובר לסוחר'. באמצעות מתקפות סייבר, בין היתר, וחתירה בלתי פוסקת, בדרכי עורמה, בהן האקרים  (פצחנים) עושים כל שלאיל ידם (על המקלדת ולא רק)  'לשים ידם' על מאגרי מידע על מנת להצליח במשימתם זו והכל במטרה לגנוב את המידע של נשוא המידע ולעיתים גם את זהותו לעשות בהם שימוש ו/או למוכרם, נודעת חשיבות עליונה להנגיש לציבור את כל הנדרש על מנת לשעות לתמרורי ההזהרה ולעיתים גם להוריה , המבקשים ליתן לנו את הכלים הנכונים לשמור על פרטיותנו, מאגרי המידע אודות הלקוחות שלנו, כמו גם העובדים, הספקים וכל מידע עסקי, אחר, בעל ערך עבורנו.

אבקש לאחל לכם ליוזמי BITI , קהל הכותבים, הכותבות, הקוראי והקוראות שפרטיותכם תישמר ותזכו לחיים דיגיטליים ארוכים וטובים.

גילוי נאות – עו"ד גיא שמואלי ועו"ד רונן שמשון מייעצים ל-DATAWATCH אותה הכותב יזם והקים.

עו"ד יעקב עוז – דיני הגנת פרטיות ◄ אבטחת מידע ◄סייבר

יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות

יועץ אבטחת מידע והגנת הפרטיות לחברי לשכת סוכני הביטוח

יועץ אבטחת מידע והגנת הפרטיות לחברי לשכת יועצי המס

יועץ אבטחת מידע והגנת הפרטיות לחברי אגוד המוסכים

מייסד www.datawatch.co.il העוסקת בהכנת משרדים, חברות עסקים רשויות מקומיות לעמידה ברגולציה.

מייסד www.dpc.org.il  בית הספר ומרכז קהילת אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

ליצירת קשר

jacob@jozlaw.co.il

052-7700359